صحیفه۵۵ استکبارستیزی۸: معقولیت طوفان
صحیفه۵۵ استکبارستیزی۸: معقولیت طوفان

صحیفه۵۵ استکبارستیزی۸: معقولیت طوفان

مفهوم استکبارستیزی یکی از معارف مهم و حیاتی اسلام به شمار می‌رود و مستند به آیات و روایات فراوانی بوده و از جایگاه خطیر و محوری برخوردار می‌باشد؛ جریان استکبار یک جریان سیری‌ناپذیر است و هیچ‌گونه سازش با آن امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا راهی جز ایستادن در برابر آن وجود ندارد؛ آرمان استکبارستیزی اگرچه محصول تفکرات شخصی امام خمینی نبوده و ریشه در عمق تعالیم اسلامی دارد، اما این حضرت امام بود که با انقلاب اسلامی و با ایجاد تفکر مقاومت، بر خلاف ساختار رایج در عالم که کشورها را به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم می‌کند، یک منشأ قدرت دیگری را به دنیا معرفی کردند؛ این که می‌شود بدون هیچ ابزار نظامی به مصاف زورگویان عالم رفت و به پیروزی رسید. ایشان ثابت کردند که قدرت نه در موشک و نه در ابزارهای نظامی است، بلکه در مقاومت و صبر و جهاد است؛ منطق مقاومت این است که ما با تمام قوا و تمام توان به میدان می‌آییم و در جبهه حق ایستادگی و مقاومت می‌کنیم، آن وقت است که امدادهای غیبی و الهی سرازیر می‌شود؛ اگر در مقابل سپاه ابرهه ایستادید،‌ خیل ابابیل به کمک شما خواهد آمد، فقط کافی است که شما با تمام توان پای کار بایستید.

متن پیش رو حاصل گفتاری است از حجت‌الاسلام علی مهدیان که پیرامون چرایی عملیات طوفان الاقصی و اهمیت استکبارستیزی و حتمیت وعده الهی مبنی بر امداد جبهه حق و مقاومت ایراد گردیده است.

دسته های منتخب کالا