یكشنبه 27 بهمن 1398

دیداریار-نکوداشت ستایشگری

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت با رهبر معظم انقلاب، مجموعه یادداشت هایی با عنوان دیدار یار منتشر می شود. این یادداشت با عنوان «نکوداشت ستایشگری» به قلم رحیم ابراهیمی ستایشگر اهل‌بیت مشعر منتشر شد.
یكشنبه 27 بهمن 1398

دیداریار-تجدید بیعت

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت با رهبر معظم انقلاب، مجموعه یادداشت هایی با عنوان دیدار یار منتشر می شود. این یادداشت با عنوان «تجدید بیعت» به قلم مهدی قربانی ستایشگر اهل‌بیت مشعر منتشر شد.
یكشنبه 27 بهمن 1398

دیداریار-کجا مثل هیأت؟ چه‌کسی مثل مداح؟

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت با رهبر معظم انقلاب، مجموعه یادداشت هایی با عنوان دیدار یار منتشر می شود. این یادداشت با عنوان «کجا مثل هیأت؟ چه‌کسی مثل مداح؟» به قلم حمید رمی شاعر اهل‌بیت مشعر منتشر شد.
یكشنبه 27 بهمن 1398

 دیدار یار-باور و خانواده

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت با رهبر معظم انقلاب، مجموعه یادداشت هایی با عنوان دیدار یار منتشر می شود. این یادداشت با عنوان «باور و خانواده» به قلم مهدی ترکاشوند ستایشگر اهل‌بیت مشعر منتشر شد.
یكشنبه 27 بهمن 1398

دیدار یار-یادداشت ۱۱

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت، با رهبر معظم انقلاب یازدهمین یادداشت با عنوان «یک پیشنهاد راهبردی» به قلم یوسف رحیمی شاعر اهل‌بیت مشعر منتشر شد.
جمعه 25 بهمن 1398

دیدار یار-یادداشت ۹

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت، با رهبر معظم انقلاب نهمین یادداشت با عنوان «خانواده، محوری‌ترین هستۀ اجتماع» به قلم سیدمحسن بنی‌فاطمی ستایشگر اهل‌بیت مشعر منتشر شد.