بسته محرم 1441

کتاب چهل شعر چهل نکته

موجود
کدکالا    00524

تورقی در شعر عاشورایی

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2823
تولید کننده:  جامعه ایمانی مشعر
وزن:  100 گرم

توضیحات محصول

این کتاب بازخوانی چهل شعر از اشعار فاخر ادبیات عاشورایی است. 
در این بازخوانی سعی شده است تا از زوایای مختلف، ادبیات عاشورا مورد توجه و دقت قرار گیرد تا نقاط برجسته و آموزنده ی آن (چه نکات فنی و چه محتوایی) مورد توجه بیشتر مخاطبان واقع شود.
سروده های فاخر شاعرانی چون محتشم کاشانی، عمان سامانی و فؤاد کرمانی در کنار پیشکسوتان شعر ولایی در روزگار حاضر و نیز شاعران جوان ولایی سرا در این کتاب قابل مشاهده است.
این یادداشت ها سه گروه مخاطب را در نظر داشته است. این سه گروه را می توان در یک گروه بزر گتر با عنوان هیأتی ها یاد کرد. در واقع مداحان اهل بیت (ع) شاعران و عموم مخاطبان و شرکت کنندگان درهیآت مذهبی مخاطب این کتاب هستند. 
بعضی از یادداشت ها برای هرسه گروه مخاطب قابل استفاده است اما بعضی از یادداشت ها یک گروه را بیش از دیگران مورد توجه قرار داده است.
کتاب چهل شعر چهل نکته، بی آنکه ادعای برخورداری از قلم و نگاهی علمی در مباحث ادبی به ویژه ادبیات عاشورا داشته باشد اما بر این باور است که با طرح این چهل نکته می تواند مخاطب خود را نیز در خوانش دقیق تر ادبیات و شعر مناسب اجرا در هیأت کمک کند. 
نویسنده معتقد است که ارتقاء ذائقه ی ادبی مخاطب (مداح، شاعر و عموم مستمعان) در نهایت به ارتقاء ادبیات و ارتقاء سطح فنی و کیفی شعر ولایی و ارتقاء هیأت، منجر خواهد شد. 
این چهل یادداشت و چهل نکته تمرینی است برای رسیدن به نگاه دقیق تر و نکته یاب تر به شعرعاشورایی.

ویژگی کتاب
دسته بندی کتاب
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.