گزیده اشعار کنگره فصلی شعر کوتاه

کتاب | لبخندهای نیمه جان

موجود
کدکالا    40144071

گزیده آثار سومین کنگره فصلی شعر کوتاه

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2537

توضیحات محصول

در سومین فصل از کنگره فصلی شعر کوتاه، به مدایح و مراثی بانوی بی همتای عالم هستی، حضرت صدیقۀ طاهره و خطبه ارزشمند فدکیه پرداخته شد. 
اشعار این کنگره در قالب های شعر کوتاه (رباعی و دوبیتی) ارائه شده است و این قالب ها دارای ویژگی هایی منحصر به فرد هستند که بر اهل فن پوشیده نیست. 
همچنین با بررسی کتب شعر فاطمی، تلاش شد نمونه های خوب شعر کوتاه فاطمی، از آثار شاعران متعددی انتخاب شود، تا ضمن دسترسی مخاطبان به این اشعار، زمینه مقایسه آ نها با اشعار سومین کنگره فصلی نیز برای پژوهشگران فراهم آید و میزان تأثیرگذاری این کنگره در آفرینش شعر کوتاه فاطمی روشن شود. 
کتاب «لبخندهای نیمه جان»، در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست، پژوهشی است در کتب شعر فاطمی و بخش دوم، منتخبی است از آثار ارسال شده به دبیرخانه سومین کنگره فصلی شعر کوتاه.

ویژگی کتاب
دسته بندی کتاب
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 79
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.