برنا - جلد دو

موجود
کدکالا    00042

بستر رویش نخبگان انقلابی | مدیریت

برنامه ی جامع کانون های علمی تربیتی نخبه پرور

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2253

توضیحات محصول

از مهمترین عوامل پیشرفت و پویایی مجموعه های فرهنگی و مخصوصا هیآت مذهبی، داشتن مدیری توانمند و هیأتی است، و مدیریت موفق جز با توجه به اصول و مبانی مدیریت جهادی محقق نخواهد شد. جلد دوم از مجموعه برنا به بررسی مبانی مدیریت و اصول حاکم بر آن پرداخته است و با توجه به ویژگی های یک مجموعه انقلابی، به ارایه راهکارهای مدیریتی و نیز به بیان آسیب های موجود در مجموعه های تربیتی می پردازد. در این کتاب برخی روش ها و تجربیات موفق مدیریتی ارایه شده است که می تواند راهگشای خوبی برای مجموعه های فرهنگی-تربیتی و مخصوصا هیآت مذهبی باشد.

طراحی
طراحی جلد
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.