منشور فرهنگ از دیدگاه امام خمینی (ره) - جلد اول

موجود
کدکالا    00020

مجموعه حاضر منشوری است که با دسته بندی و فهرست گذاری بیانات و فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) فرهنگ و ساحت های آن را با نگاهی نو در منظر مخاطبین قرار می دهد.
معرفی‌کتاب(این توضیح مربوط به جلد دوم کتاب است)
بخش اول مربوط به حوزه عام فرهنگ است. در این قسمت سعی شده است مؤلفه‌های عام فرهنگی تبیین شود. مباحثی از قبیل شناخت شناسی فرهنگ انقلاب و ضرورت توسعه فرهنگی، اهداف، چشم‌انداز‌ها، اصول و سیاست‌های فرهنگی کشور و موانع و را‌ه‌کارهای توسعه فرهنگی در این بخش ارائه شده است.
بخش دوم و سوم و چهارم کتاب به ترتیب به رابطه فرهنگ با حوزه، دانشگاه و حکومت می‌پردازد. در این بخش‌ها سعی شده است اهداف، رسالت، ساختار و عناصر این نهادها و موانع و راه‌کار‌های تعالی آن‌ها به عنوان پایگاه‌های تخصصی کشور در امر فرهنگ‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. 
بخش پنجم و نهایی کتاب نیز به فرهنگ عمومی و تبیین موضوعات مطرح در این بعد از فرهنگ کشور اختصاص دارد. در این قسمت از کتاب سعی شده است علاوه بر شناسایی موضوعات فرهنگ‌ساز در بستر اجتماعی و عمومی کشور، نهادها و اقشاری که در واقع عناصر و ساختارهای عمومی جامعه قلمداد می‌شوند و بیش‌تر مصرف کننده و اشاعه دهنده محصولات فرهنگی هستند، از زاویه نگاه امام مورد تبیین قرار گیرند.
 

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2231

توضیحات محصول
طراحی
طراحی جلد
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.