فانوس 4: هیأت نباید انگلیسی باشد

موجود
کدکالا    0202020

گذری بر ابعاد هیأت انقلابی

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2004
تولید کننده:  جامعه ایمانی مشعر
حجم:  3.49مگا بایت
فرمت:  docx

توضیحات محصول

هیأتِ تراز انقلاب اسلامی، همان قله‌ای است که باید به سویش حرکت کرد. همان هیأتِ الگویی که گوشه گوشه و لحظه لحظه‌اش مورد رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. هیأتی است که شایسته برپایی در حضور حضرتش باشد. هیأتی آماده حضور و ظهور... ترسیم بایسته‌ها و شایسته‌های چنین هیأتی، هر چند سخت و دشوار می‌نماید؛ اما لازم است و ضروری...

در فانوس، فانوس به دســت گرفته‌ایم و می‌کوشیم تا شاید بتوانیم برخی از ابعاد مختلف هیأت تراز انقلاب اســلامی را روشن کنیم. یکی از ابعاد هیأت تراز، همان دغدغه همیشگی دوستان و همراهان انقلاب اســلامی است: که نســبت نهادهای دینی نظیر روحانیت، هیأت و مساجد با انقلاب اسلامی چیســت؟ آیا انقلاب اســلامی که خود به نوعی برآمده از این پایگاه‌ها و نهادهاست باید راه خود را برود و این نهادها هم مستقلا مسیر خود را پی‌بگیرند؟  این ســؤال‌ها و دغدغه‌های مشابه آن هنوز جای مناســبی برای طرح و بحث نیافته‌اند. یکی از عرصه‌های پیش روی فانوس پیگیری همین دغدغه‌هاست.

فانوس بنا نیست حرف آخر را در این مسایل بزند. کار فانوس اتفاقا به میان آوردن حرف اول است. طرح بحث و موضوعی که می‌تواند -و البته باید- تضارب آرا و نقدهایی در پی خود داشــته باشــد که جای طرح همان نقدها و آسیب شناسی‌ها هم همین‌جاست. دغدغه‌های این شماره از فانوس بر آمده از هیأت فاطمیون و نشریه داخلی این هیأت «شب‌های هیأت» است. معاونت تولیدات رسانه‌ای جامعه ایمانی مشعر مشتاقانه آماده دریافت نظرات و انتقادهای پیرامون چهارمین فانوس و سایر تولیدات و محصولات است.

طراحی
طراحی جلد
محتوا
مقاومت
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.