بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­ های دفاع­ مقدس؛ به موجب فرمان مقام معظم فرماندهی کل قوا و بند ۲۲ شرح وظایف ستاد کل نیروهای مسلح، در تاریخ ۱۳۶۹/۷/۱۲تأسیس شد که در اساسنامه «بنیاد» نامیده می­شود.

اساسنامه ­ی این بنیاد در تاریخ ۱۳۷۱/۵/۲۱به تصویب مقام معظم رهبری رسید و به موجب تدابیر مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱معظم له، اصلاح گردید.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­ های دفاع­م قدس – برابر مصوبه گردشکار شماره ۷۰۷۲۴ مورخه ۱۳۸۳/۱/۲۴فرماندهی معظم کل قوا – در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد.

این بنیاد ضمن برخورداری از پشتیبانی عمومی و حمایت­های ستاد کل – باتوجه به مفاد این اساسنامه، گستردگی مأموریت و ضرورت ارتباط مستقیم با نهادها و سازمان­های ذی­ ربط و سایر دستگاه­ های مؤثر در حفظ آثار و نشر ارزش­ های دفاع­ مقدس و اجرای مأموریت ستادی – تابع ضوابطی است که به تصویب هییت امنای بنیاد می­رسد.