صد سند جنایت آمریکا

امپراتوری جنون

موجود
کدکالا    00722

آمریکا ستیزی نه برخوردی متعصبانه با یک ملت مستقل و نه نوعی ملی گرایی افراطی است . آمریکا ستیزی یعنی مقابله با یک فرهنگ خاص که ما آن را فرهنگ آمریکایی مینامیم .بنابراین آمریکایی بودن تنها به کسانی که در آمریکا متولد شده اند یا به بنیان گذاران آمریکا تعلق ندارد . آمریکایی به تمام کسانی اطلاق میشود که با این فرهنگ خاص زندگی میکنند . بر این اساس ، مفاهیم جغرافیایی و نژادی در این بحث جایی ندارد .

آمریکا ستیزی در برابر یک نظام تحمیلی فاسد جهانی و رهبران آن قرار گرفته و به همان اندازه که برای نجات محرومان جهان از سلطه آمریکا تلاش میکند، برای رهایی مردم آمریکا که خود نیز قربانی این نظام شده اند ، تلاش خواهد کرد . مکتب آمریکا ستیزی  و فرهنگ آمریکا گرایی اکنون مقابل یکدیگر واقع شده اند . در این رویارویی اگر آمریکا گرایی پیروز شود بی شک شاهد نابودی دنیا ، زوال انسانیت ، نابودی تاریخ مشترک بین انسانها و حذف خدا از زندگی انسان ها خواهیم بود .

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/3013
تولید کننده:  مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی افق
وزن:  100 گرم

توضیحات محصول
ویژگی کتاب
دسته بندی کتاب
نویسنده محمد محمدی نیا
انتشارات مرکز مطالعات افق
نوبت چاپ دوم
تعداد صفحه 143
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.