امام علی علیه‌السّلام می‌فرماید: 
«کونا للظّالم خصماً و للمظلوم عوناً»

#خصم ظالم باشید. 
«خصم»، غیر از «دشمن» است. 
یک وقت کسی دشمن #ظالم است؛ 
یعنی از ظالم بدش می‌آید و دشمن اوست. این، کافی نیست. 
«خصم او باش»، یعنی «#مدّعی‌اش باش.» 
خصم یعنی «دشمنی که مدّعی است»،
 «دشمنی که گریبان ظالم را را می‌گیرد و او را رها نمی‌کند. 
در دنیا، هرجا #ظلم هست و ظالمی هست، 
تو که این‌جا هستی، خود را خصمش بدان. 
«للمظلوم عوناً» هرجا مظلومی هست، به او کمک کن. 
نمی‌گوید «طرفدارش باش». 
نه! باید کمکش کنی. 
هرچه می‌توانی و به هرنحو که می‌توانی.

#کونا_للظالم_خصما_و_للمظلوم_عونا
بیانات رهبر انقلاب ۱۳۷۲/۱۲/۱۳