محمد صادق کوشکی

آسیب شناسی اردوهاي راهیان نور

موجود
کدکالا    00284

بررسی آسیب های نگاه کمّی به موضوع اردوهای راهیان نور

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2544

توضیحات محصول

عناوین:
- نگاه و نگرش کمی به مسئله

- فقدان بصیرت و آگاهی و حاکمیت احساس

- بهره گیري از اطلاعات ضعیف، غلط، ناقص و ناکارآمد

- نگاه توریستی

- بی اعتنایی به محیط و آموزهها

- عدم پشتیبانی لجستیک مناسب

 

ویژگی نشریات
دسته بندی جزوات
تعداد صفحه 5
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.