کتاب آینه بی غبار 2

موجود
کدکالا    40144070

منتخب مراثی فاطمی هفت شاعر ولایی 
به گزینش سید مهدی حسینی رکن آبادی

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2536

توضیحات محصول

اثر حاضر، دومین مجموعه گزینش، تحلیل و نقد بخشی از اشعار هفت شاعر پی شکسوت ولایی سُراست که با هدف توانمندسازی ذاکران و مرثیه خوانان اهل معرفت و شناخت جهت انتخاب شعر خوب، استوار و سالم، تأثیرگذار و روش نگرانه، است. 
گفتنی است در گزینش اشعار، دو هدف «معرفی شاعران پیش کسوت و برجسته سازی اشعار فاطمی ارزشمند ایشان» و «تأکید بر این نکته که شعر خوب، کهنه نمی شود» دنبال شده است. 
در این کتاب به موضوعات زير پرداخته شده است: 
تعریف مرثیه، تاریخچۀ مرثیه از آغاز تاکنون و نقد آن، انواع مرثیه و معرفی مراثی مذهبی، نکاتی درباره مراثی مذهبی و نکاتی درباره زبان حال و حدود آن.

ویژگی کتاب
دسته بندی کتاب
تعداد صفحه 252
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.