یادداشت های یک سفر غیرقانونی

موجود
کدکالا    40144006

کتاب یادداشت های یک سفر غیر قانونی، حاصل سفری غیرقانونی به عراق در نخستین روزهای حمله نظامی آمریکا به این کشور و سرنگونی رژیم صدام است که اوضاع فرهنگی، کتاب، نویسندگان و مطبوعات و ... و حال و هوای عراق در آن دوره را شرح می دهد.

آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2270

توضیحات محصول
طراحی
طراحی جلد
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.