فدک 1: قُلک هیأت را پر کن

موجود
کدکالا    0202100

قُلک هیأت را پر کن

چند پیشنهاد برای رفع موانع اقتصادی هیأت

بخش دانلود
آدرس صفحه
https://heyat.co/p/2079
تولید کننده:  جامعه ایمانی مشعر
حجم:  3.07مگا بایت
فرمت:  pdf

توضیحات محصول

عنصر مهم مدیریت در شکل‌گیری هر مجموعه، نهاد یا مؤسسه‌ای ، اعم از دولتی و مردمی، وجود دارد و گستره اثرگذاری آن، همه عرصه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی را دربر می‌گیرد. مدیر در امر مدیریت با به  کارگیری امکانات موجود می‌کوشد مؤسسه یا نهاد تحت مدیریت خود را در پیمودن مسیر چشم انداز سازمانی به نقطه‌ای مطلوب برساند. کیف آن برای مدیریت هر مجموعه‌ای ازجمله هیأت‌های مذهبی، اقتضایات ویژه خود را دارد و آشنایی با کم و رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده هیأت، امری ضروری است؛ شاید به  همین دلیل در مواجهه با هر کار یا طرح گروهی موفق، آنچه بی‌درنگ نظرها را جلب می‌کند، مدیریت موفق آن است. یکی از نهادهای مردمی  که به صورت خودجوش از بســتر اعتقادات و باورهای مردم به وجود آمده، هیأت‌های مذهبی است. فعالیت‌های هر هیأت براساس مدیریت متولیان آن انجام می‌پذیرد. دراین میان استقلال مالی و قدرت اقتصادی در مدیریت یک هیأت، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا هیأت یک نهاد مردمی است که در گذر زمان با فرازوفرودهای مالی مواجه می‌شود؛ ازاین رو نیازمند طرح و برنامه دقیق اقتصادی است؛ تدبیر این امر از وظایف اساسی مدیران هیأت و نیازمند کسب مهارت و تجربه   است.

برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.