پنج شنبه 24 بهمن 1398

دیدار یار-یادداشت ۶

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت، با رهبر معظم انقلاب ششمین یادداشت با عنوان «درس اخلاق ستایشگری» به قلم حجت‌الاسلام محمدرضا رضایی شاعر و ستایشگر اهل‌بیت منتشر شد.
پنج شنبه 24 بهمن 1398

دیدار یار-یادداشت ۵

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت، با رهبر معظم انقلاب پنجمین یادداشت با عنوان «قدر بدانیم» به قلم حاج محمدنبوی ستایشگر اهل‌بیت منتشر شد.
پنج شنبه 24 بهمن 1398

دیدار یار-یادداشت ۴

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت، با رهبر معظم انقلاب چهارمین یادداشت با عنوان «روى تک‌تک ما حساب ويژه باز كرده‌اند» به قلم مهدی دردشتیان ستایشگر اهل‌بیت منتشر شد.
پنج شنبه 24 بهمن 1398

دیدار یار-یادداشت ۳

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت، با رهبر معظم انقلاب سومین یادداشت با عنوان «وظیفه ستایشگران...» به قلم دکتر کریم عبدالملکی ستایشگر اهل‌بیت منتشر شد.
پنج شنبه 24 بهمن 1398

دیدار یار-یادداشت ٢

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت، با رهبر معظم انقلاب دومین یادداشت با عنوان «مداحان، علمداران جبهه حق» به قلم اباصلت ابراهیمی ستایشگر اهل‌بیت منتشر شد.