پنج شنبه 24 بهمن 1398

دیدار یار-یادداشت ١

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت، با رهبر معظم انقلاب اولین یادداشت با عنوان «خانواده و کارهای زمین مانده...» به قلم علیرضا ربانی منش ستایشگر اهل‌بیت و معاون راهبردی جامعه ایمانی مشعر منتشر شد.