دوشنبه 24 دی 1397

معرفی محتوای بسته فاطمیه 97 کتاب کاشف الکربِ ولیّ 

معرفی محتوای بسته فاطمیه 97  کتاب  کاشف الکربِ ولیّ  گزیده‌ای از مراثی فاطمی جهت تهیه بسته معرفتی فاطمیه 97 ویژه ارکان هیأت ( سخنران ستایشگر ) نام استان خود را به همراه عدد 40 به 30001542 ارسال نمایید. جامعه‌ایمانی‌مشعر ...