یكشنبه 27 بهمن 1398

دیداریار-نکوداشت ستایشگری

در آستانه دیدار سالانه ستایشگران اهل‌بیت با رهبر معظم انقلاب، مجموعه یادداشت هایی با عنوان دیدار یار منتشر می شود. این یادداشت با عنوان «نکوداشت ستایشگری» به قلم رحیم ابراهیمی ستایشگر اهل‌بیت مشعر منتشر شد.